Grup terapisi; benzer sorunları yaşayan, belirli sayıda kişinin, bir ya da iki uzman terapistin rehberliğinde, kendilerine ve diğer katılımcılara yardım etmek üzere biraraya geldikleri bir psikoterapi yöntemidir.grup-terapisi-psikolog Grup terapisinde amaç, bireysel terapide olduğu gibi yaşamsal güçlük ve sorunları çözme becerileri geliştirmektir. Danışanlar hem bireysel, hem de grup ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışırlar. Terapi hedefleri, grubun türüne ve yapısına göre katılımcıların kişisel gelişimlerini desteklemekten, psikiyatrik hastalıkların iyileştirilmesine kadar geniş bir yelpazede yer alır. Grup terapisini  bireysel terapinin grup halinde yapılan halidir. Grup terapisinde danışanlar psikolojik olarak kendilerininkine benzer sıkıntıları, süreçleri, sorunları olan diğer danışanlarla beraber, eğitim almış lider bir uzman eşliğinde belirli bir amaca yönelik olarak çalışırlar. Grup terapilerinde oyunlar, teknikler, tanışma, tanımlama, eğitimler, konular gruba çözüm sağlayacak nasıl yapılırın cevaplarını bulursunuz.

Grup Terapileri

Grup terapisi, benzer problemleri paylaşan kişilerin katılımcı olduğu bir terapi yöntemidir. Grup terapisini diğer terapilerden ayıran en temel özellik yaşamın daha küçük ölçekte bir provası şeklinde gerçekleşmesidir.

Grup terapisinde danışanlar birbirleriyle kurdukları ilişkiler üzerinden yaşamlarını mercek altına alırlar. Uzman bir psikoterapistin yönteminde yapılan seasnslarda danışanların birbirleriyle kurdukları ilişkiler günlük yaşamdaki ilişkilerine ışık tutar. Danışanlar kendilerine yönelik bir içgörü kazanırlar. Başkalarına karşı farkındalık geliştirirler ve bu sayede günlük hayattaki insan ilişkilerinde daha sağlıklı iletişimler kurabilirler.

Bireysel terapiye kıyasla grup terapisinin artı yönleri bulunmaktadır. İlk olarak danışanlar benzer hikayeleri olan başkalarıyla karşılaşır.  Bu karşılaşma, danışanın içinde bulunduğu durumda yalnız olmadığını gösterir. Danışanlar anlaşıldıklarını hissederler. Bir diğer avantajı grup üzerinden danışanların içsel çatışmalarının daha kısa bir sürede sahnelenmesidir. Grup, aynı zamanda danışanlar için bir aidiyet duygusu oluşturur. Aidiyet danışanın iç dünyasında destek ve kabulü getirir. Birbirlerinin mücadeleri, gelişimleri danışanlar için hem ilham verici hem de destekleyici bir ilişki halini alır.

Grup terapisinde seanslar altı veya on iki kişiden oluşan gruplarla gerçekleştirilir. Genellikle haftada bir olmak üzere, 90 veya 120  dakikadan oluşmaktadır.  Danışanları bir araya getiren içeriklerin teması bağımlılıklar, sosyal fobi, iletişim becerileri, yas, göç, hastalıklar, gibi ortak bir içerik olabilir. Grup terapisinde hedef, danışanların kaybettiği ruhsal işlevselliği geri kazandırabilmektir.

Bireysel terapiye ek olarak terapistin bilgisi dahilinde grup terapilerine katılmak da mümkündür. Hatta bu danışanın çok daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlar.  Maddi olarak bakıldığında ise grup terapisi bireysel terapiye göre çok daha uygundur.

Elbette tanımadığınız yabancılarla kendinize ait mahrem olarak adlandırabileceğimiz bir bölgeyi paylaşma fikrini kulağa hoş gelmeyebilir, bir tedirginlik yaratabilir.  Grubu yöneten terapist bu konu ile ilgili hassasiyeti her zaman ön planda tutar ve kişinin lehine olmayacak herhangi bir durum konuşulmaz. Rimbaud’un dediği gibi “ben, bir başkasıdır.” Yani bir başkasının içsel süreci sayesinde iyileşmek de mümkündür.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Grup Terapisi için

İletişim 0216 548 11 22

Tel: 0 216 548 11 12 – Cep: 0 532 360 30 30
.