Ataşehir Evlilik Terapisti Hizmeti

Türk toplumunda evlilik kutsal bir değeri ifade eder. Bir evliliğin yıllarca hayatta kalması, özelliği ve saygının var olduğu bir ortamı ifade etmiştir. Bu düşünceden yola çıkıldığında ise günümüzde bu değer yargısına pek fazla uyulmadığı görülüyor. Bu durumun sebepleri araştırılırken, mutlu evlilik yapmak için neler yapılması gerektiği konusu üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu anlamda evlilik terapilerinin çiftler üzerinde güzel etkiler sağladığı görülüyor. Ülkemizde evlilik terapisi alanında hizmet veren özel ve profesyonel terapi merkezleri bulunuyor.

Ataşehir Evlilik Terapisi Hizmetlerinden Kaliteli Edinim

Evlilik konusu, çiftler arasındaki etkileşimi ortaya koyan, karşılıklı tensel ve zihinsel çekim gücünü değerlendiren ve bu durumlara şart ve koşullar nezdinde bakan bir durumdur. Ancak bazı çiftler bu konuya bu denli özen ve hassasiyetle bakmıyor. Evlilik terapisi hizmetlerinde ise evlilik konusuna enine boyuna bir bakış açısı yapılıyor. Bir çiftin birbirine karşı sevgisinin ölçütü ne olursa olsun, konunun tüm detayları irdeleniyor.

Evli veya evlenmek üzere olan çiftlerin;

  • Birbirlerine uyumu,
  • Kültürel yeterlilikleri,
  • Anlaşamadığı konular,
  • Anlaştığı konular,
  • Evlilik fonksiyonundan beklentileri,
  • Saygı, sevgi ve hoşgörü değerlerine verdikleri önem gibi konular değerlendiriliyor.

Terapi merkezleri kişilerin birbirine uyum konusunda yakınlaşmasına olanak oluşturuyor.

Evlilik Terapisi Hizmeti Almak İşe Yarıyor Mu?

Çiftler arasında ilişkilerin zedelenmeye başladığı anlarda evlilik terapisi hizmeti almak önem taşıyor. Çiftler birbirlerini anlamaya, sorunlarını çözmek için ne yapmaları gerektiğini öğrenmeye ve en önemlisi de dinlemeye terapi sayesinde başlıyor. Terapi merkezlerinde konunun profesyonel şekli ve edinimi kazandırılıyor. Evliliklere hem toplumsal, hem çiftler hem de değer yargıları açısından bakılıyor. Bu sayede çiftlerin empati yapmaları da sağlanıyor.

Evlilik Terapisinin Kadınlara Etkisi

Evlilik terapisinin kadınlara bakış açısı ve güven konusu açısından büyük kalite sunuyor. Anlaşmazlığın şekli detaylı şekilde inceleniyor ve rahatsız olunan durumlarla ilgili uygulanması gereken işlemler açıklanıyor.

Evlilik Terapisinin Erkeklere Etkisi

Evlilik terapisi erkeklere de büyük bir sorumluluk duygusu aşılıyor. Kadınların hassasiyeti konuları ve bu anlamda özel detaylar sunuluyor. Kadın ve erkek arasındaki iletişimin artırılması ve iyi ilişki kurma konusu evlilik terapisinde tam anlamıyla veriliyor.