Aysel Demir

Aysel Demir – Çocuk Ergen, Yetişkin ve Aile Terapisti

Lise öğrenimini 2005 yılında Eskişehir Muzaffer Çil Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Yine İstanbul Üniversitesi’nde “Suça Sürüklenen Çocukların Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi”. Konulu tez çalışması ile Uygulamalı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Lisans eğitimi süresince Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları, Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde çalışmıştır. Ardından Balıklı Rum Hastanesi ve Anatolia Tedavi Klinikleri’nde hastane stajlarını tamamlamıştır. Ayrıca “Bakırköy Gönüllü Değişim Projesi” kapsamında yer almıştır. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Kronik Ruh Sağlığı Hastalarını Gönüllü Ziyaret Etme Projesi’ne katılarak gönüllü olarak çalışmıştır. Üniversite eğitiminin son senesinde ise Prof. Dr. Bengi Semerci Enstitüsü’nde stajyer psikolog olarak görev almıştır. 14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’ne Üstün Yetenekli Çocuklarda Algılanan Ebeveyn Tutumlarının Yaratıcılık İşlevleri Üzerindeki Etkisi konulu sözlü bildiri ile ve II., III. ve IV. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongreleri’ne sözlü bildiriler ile katılmıştır.

2009 – 2010 yılları arasında Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği’nin Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’nda yürüttüğü ‘Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi’nde Uzm. Dr. Onur Saltuk Dönmez süpervizörlüğünde psikolog olarak görev yapmıştır. Ayrıca özel bir anaokulunda çocuk psikolojisi ve aile dinamikleri konularında ailelere danışmanlık yapmıştır. Özel bir klinikte psikolog-test uzmanı olarak çocuk ve ergenlerle çalışmıştır. 2011 – 2012 yılları arasında çalıştığı özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışmıştır. Ardından 2012 – 2013 yılları arasında Adalet Bakanlığı Metris Cezaevi’nde çalışmıştır. 2013 – 2014 yılları arasında Bakırköy Kızılay Tıp Merkezi’nde çalışmıştır. 2013 – 2016 yılları arasında da Özel Yedikule Psikiyatri Merkezi’nde çalışmıştır.

Türk Psikologlar Derneği’nde Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R ve WISC-IV), Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde Ergen Psikopatolojileri ve Rorschach Testi, Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi, CAT ve TAT eğitimlerini tamamlamıştır. Doğuş Üniversitesi’nde Prof. Dr. A. Kadir Özer tarafından verilmiş olan Bilişsel Varoluş Terapisi ve Uygulamaları Programını tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Uluslararası New York Travma Çalışmaları Programına katılmıştır. Ortak düzenlenen Travma Çalışmaları Sertifika Programını tamamlamıştır. Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından verilen Kişilik Bozukluklarında Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi’ne devam etmiştir.

Halen özel bir tıp merkezinde ve Ataşehir Değişim Terapi Psikolojik Danışmanlık sürdürmektedir. Ayrıca Eğitim Merkezi’nde çocuk, ergen ve ailelerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Bireysel analiz süreci ve süpervizyon eğitimleri devam etmektedir.