Çift Terapisi Aile Evlilk İlişki Danışmanlığı İstanbul Anadolu Yakası Terapist Uzman Psikolog

ÇİFT TERAPİSİ

Çift terapisinde, danışan çift terapisti bire bir seansa girer. Bu, danışan ve terapistin beraber çözebileceği problemler için başvurulan temel yöntemlerden biridir.

Çift terapisi için uzman psikolog ekibimizle iletişime geçiniz.

Çift terapisi ilişki içindeki bireylerin yakın ilişkilerinin çalışılması sürecidir. Bireyler, ilişkilerindeki problemlerle başa çıkmak ve ilişkilerini dönüştürmek için çift terapistinin desteğine ihtiyaç duyabilirler. Çift terapisinde taraflar vardır ancak terapist tarafsızdır ve terapinin gündemi taraflar değil tarafların ilişkisidir. Bunun yanı sıra, ilişkinin dinamiği, yaşanan problemler, bilinç dışı etkiler ve döngüsel problemler, çift terapisinin çalışma alanlarını oluşturur.

İnsan sosyal bir varlık olarak ilişki kurma isteği duyar. Dolayısıyla kişinin yakın çevresi ile olan etkileşiminde deneyimlediği olumsuzluklar bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını da etkileyebilmektedir. Başkalarıyla kurulan ilişkilerin ruh sağlığı üzerindeki etkililiği yapılan çalışmalar ile sabittir. Tüm bunlar, bireylerin yakın ilişkileri ile duygusal doyum ve iyi oluş düzeyleri arasında önemli bir korelasyon olduğunu gösterir. Bu nedenle etkili iletişim kurabilme ve sağlıklı ilişkiyi sürdürebilme açısından çift terapisi kişinin bireysel olarak da verim aldığı etkili bir süreçtir.

Uzman Psikolog Ayşe Yanık ile Çift (İlişki) Terapisi

Evli çiftler, çift terapisine katılım sağlayan tek grup değildir. Bir ilişki içerisinde olan her çift bu terapiye başvurabilir. Bu sebeple, çiftlerin birlikte katılım sağlaması, terapinin başarısı için oldukça önemlidir. Gerekli gördüğünde ve uygun koşullar oluştuğunda terapist, çiftleri süreç içerisinde bireysel seanslara yönlendirir.

Bireysel terapide olduğu gibi çift terapisinde de süreç tamamen kişiseldir. Her çift kendine özgü bir ilişki dinamiğine sahiptir. Çift terapisi, partnerlerin rolleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için destek sağlar. İlişkilerini güçlendirmeyi ve sağlam temellere oturtmayı hedefleyen çiftler de çift terapisine ihtiyaç duyabilirler. Çift terapisi, her iki partnerin de gönüllü olarak katılım sağladığı bir süreç olmalıdır. Çift terapisinden verim alınabilmesi için çiftlerin ilişkilerini tüketmeden önce terapiye katılmaları son derece önemlidir. Çiftler, ilişki içerisinde ayrı ayrı var olabilmelerini, bir bütün olmalarının ön koşulu olarak belirleyebilirler.

Ataşehir Değişim Terapi Merkezinde Uzman Psikolog Ayşe Yanık ve alanında uzman isimlerden oluşan ekibi bireysel, çift, çocuk ve ergen psikoterapisi alanında güncel olarak hizmet vermektedir. Randevu oluşturmak için iletişim adreslerimiz aracılığıyla bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz.

Aile veya çiftler arasındaki ilişkide değişim veya gelişimi sağlamak için iletişim becerilerinin ve ilişkinin çalışıldığı psikoterapinin bir dalıdır. Başka bir deyişle, Çift ve Aile Terapisinin, bireylerin duygu ve davranışlarının karşıdaki kişiyi nasıl etkilediğini ve bu etkinin yarattığı problemleri çalışan bir terapi yaklaşımı olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği gibi bireylerin insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal tatminleri açısından çok önemlidir. Özellikle yakın çevremizle kurduğumuz ilişkiler (ebevyn, eş, çocuklar) birincil derecede duygusal durumumuzu etkiler. Bu yakın ilişkiler içinde yaşanan zorluklar, çatışmalar, iletişim kopuklukları, kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının partnerleri veya aile bireyleri üzerindeki etkisi, birlikte ve ayrı hareket edebilme sınırları Çift ve Aile Terapisinin çalışma alanı kapsamındadır.

Çift ve Aile Terapisinden Kimler Faydalanabilir?

Özellikle Çift ve Aile ilişkilerinde problem yaşayan kişiler bu terapiden faydalanabilir. Bu Terapi yaklaşımının çok yaygın bir uygulama alanı vardır. Kullanım alanlarının bazıları aşağıdaki gibidir;

• Evlilik Problemleri

• Çift İlişkileri

• Aile İlişkileri

• Ergenlik Dönemi ve okul problemleri

• Çocuk, ergen, yetişkin yaşam evreleri

• Ekonomik Problemler

• İş Problemleri

• Eşcinsel Çift Problemleri

• Ebeveynlik Becerileri

• Boşanma

• Evlat Edinme/ Üvey Çocuk-Ebeveyn İlişkileri

• Aile Hayatında Yaşanan Değişiklikler (taşınma, iş değişikliği vb.)

• Depresyon, Kaygı Bozukluğu

Çift ve Aile Terapisinin birçok uygulama yöntemi vardır. Genel olarak, çiftin veya ailenin yaşadığı problem o aileye ait her bireyi eşit şekilde etkilediği ilkesini benimsediğinden, aile üyelerinin hepsini terapiye dahil etmeye çalışır. Farklı bir durum söz konusu ise, terapist ve danışanın ortak kararı ile ayrı görüşmeler yapılabilir. Çocuk merkezli terapilerde farklı kaynaklardan destek alınabilir. Gerekli durumlarda, çocuğun okulundaki rehberlik danışmanıyla, öğretmeniyle iletişime geçilebilir. Terapinin süresi çiftin veya ailenin getirdiği problemle paralellik gösterir. Genellikle bu süreç, 8-24 seans arasında tamamlanır. Her görüşme 50 dakika sürer. Bu sebeple aile terapisi görüşmelerinde bütün aile bireyleri görüşmeye dahil olur.

Çift Terapisi ve Aile Terapisi Anadolu Yakası İletişim
Tel: 0532 360 30 30