Eğitimlerimiz

Özel eğitim

Öğrenme, algılama, konuşma veya okuma-yazma güçlüğü çeken öğrencilere sağlanan, bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama becerisini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünüdür.

Özel eğitimin amacı, özel gereksinimli bireylere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Çocuğunuz merkezimize ilk geldiğinde “Kaba Değerlendirme Formları”, “Gelişimsel Testler” ve “Zeka Testleri” uygulanarak çocuğunuzun bilgi ve beceri düzeyi, ailenin de görüşleri alınarak belirlenir. Daha sonra çocuğunuza özel “Bireysel Eğitim Programı” hazırlanır. Bu program tamamen çocuğunuzun ihtiyaçları ve güçlü yönleri göz önüne alınarak, onun düzeyine uygun olarak hazırlanan bir programdır

Bireysel eğitim

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP), her bir çocuk için
yazılarak eğitsel tanılama ve planlama oluşturulur. Çocuğun ve ailenin gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilir.

Aile eğitimi

Çocuğun eğitiminin ve sağlatımının süreklilik ve etkinlik kazanması için, öncelikle anne ve babanın psikolojik sağlığının desteklenmesi gereklidir.
Çocuğu  kabullenmekte, uygun tutum geliştirmekte ana-babaya ve diğer aile üyelerine destek verilmesi sürecidir.

Ana-baba, kardeşler, özel gereksinimli çocuk ya da normal gelişim gösteren çocuktan oluşan aile ikliminin düzenlenmesi, hem gelecek yılları sağlam bir temel üzerine oturtmakta hem de varsa problemlerin çözümünde rol oynamaktadır.

Eğitim danışmanlığı

Belli bir özür ya da gelişim dönemi hakkında, ne olduğu, nedenleri, özellikleri, gelişim alanları, çocuğun ihtiyaçları hakkında aileye bilgi verilir. Bu süreç içerisinde ailelerin çeşitli duygu ve tepkilerini yaşamaları sağlanır.