Erken Çocukluk Müdahale Programları

Küçük Adımlar Eğitim Programı

Küçük adımlar erken eğitim programı Zihinsel Engellilere Destek Derneğinin Türkiye’ye 1993 yılında getirdiği ve üniversitelerle işbirliği içinde uygulaması yapılan bir programdır. Küçük adımlar, gelişimsel geriliği olan çocukların anne babaları için hazırlanmış bir erken eğitim programıdır. 8 kitaptan oluşan bir eğitim setidir. Her kitap farklı bir konuyu içermektedir. Program 5 temel gelişim alanına odaklanmaktadır. (Büyük Kas Becerileri, Küçük Kas Becerileri, İletişim Becerileri, Alıcı Dil Becerileri, Kişisel ve Toplumsal Beceriler). Programdaki beceriler 0-6 yaş diliminde olan becerilerden oluşmaktadır.

Program nasıl işler?

Ev Merkezli Uygulama

Küçük adımlar programına başlamadan önce programa aday çocuklar bir uzman tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulurlar. Çalışılması gereken kazanımlar belirlenir. Belirlenen kazanımların nasıl çalışılacağı ile ilgili seanslar düzenlenir. Bu seanslarda çalışmaların nasıl yürütüleceği ile ilgili aileye model olunur ve rehberlik edilir. Seans aralıkları ihtiyaca yönelik esneklik göstermekle birlikte aylık olarak düzenlenir. Aylık süreçlerde uzman tarafından değerlendirme çalışmaları yürütülür.

Kurum Merkezli Uygulma

Haftada 2 saat şeklinde merkezde seanslar düzenlenir. Çalışma planı, yöntemi aile ile paylaşılır. Gerekiyorsa ek çalışmalar ile desteklenir.

İlk saat öğretmen-öğrenci çalışması, ikinci saat aile-çocuk çalışması yapılır.