Evlilik Terapisti Neden Gereklidir?

Evlilik iki insan için yaşamda en değerli ve önemli süreçlerden biridir. Her yönüyle bu süreçte tarafların mutlu olabilmeleri için karşılıklı bir anlayış ve sevginin olması gereklidir. Aksi durumda birtakım olumsuzluklar zaman içerisinde baş gösterir ve bu gidişat evlilik yapısına ve düzenine bazı zararlar verebilir.

Bu türden durumlarda yapılması gereken daima alanında bilgisi olan uzman kişilerden destekler almaktır. Yaşanan sorunlar ve yolunda gitmeyen unsurlara yönelik çiftler farklı bakış açıları kazandığında gidişatın seyri de oldukça olumlu bir yönde değiştirilebilir.

İyi bir evlilik terapisti ile çalışmak her açıdan sorunların birer birer çözülebilmesine yardımcı olabilir. Uzman bir psikolog olan Ayşe Yanık, bu alanda oldukça başarılı çalışmalar yapmakta ve evli çiftlere en iyi kapsamda gerekli yardımlarda bulunabilmektedir.

Evlilik Terapisinin Gerekli Olduğu Durumlar

Evlilik terapisi günümüzde birçok durumda etkin şekilde kullanılan yararlı terapi türlerinden biridir. Muhakkak yaşam kalitesini daha fazla artırmak ve ilgili sorunları ortadan kaldırmak için bu terapiden ihtiyaç olduğunda faydalanmak gereklidir.

  • Çiftler arasında sürekli bir tartışma ve anlaşmazlık varsa,
  • Karşılıklı değer yargılarında olumsuz bir durum meydana geldiyse,
  • Evliliğin seyri umutsuz bir şekilde ilerliyorsa,
  • Çiftler üzerinde sürekli bir mutsuzluk durumu söz konusuysa,
  • İlgili aile ortamında yeterince bir huzur yoksa

Bu ve benzeri türden durumlarda daima çiftlerin uygun şekilde bir profesyonel yardım alarak kendilerini yeni bakış açıları kazandırmaları gerekir.

Evlilik Terapisinde Amaçlar

Evlilik terapisi genel kapsamda birçok amacı bünyesinde barındırır. Sorunların derinden analiz edilmesi, bunlara karşı doğru bakış açıları oluşturulması ve karşılıklı anlayış olgusunun yeniden inşa temin edilmesi bu amaçlardan bazılarıdır.

Evlilik Terapisinin Kazanımları

Evlilik terapisi günümüzde en değerli görülen ve birçok insanın önemli faydalar elde edebildiği işlevsel terapi türlerinden biridir. Bu terapinin başarılı bir şekilde uygulanması neticesinde çiftler süreç içerisinde yeniden birbirlerine karşı saygılarını kazanarak evliliklerini sağlam temeller üzerine oturtabilirler. Her bir oluşan soruna daha optimist bir gözle yaklaşmayı öğrenirler.

Evlilik Terapisi Seansları

Evlilik terapileri danışanların yaşamların ve içinden çıkamadıkları sorunlara bağlı olarak bir değişkenlik gösterebilir. Bu noktada temel amaç daima evliliğin gidişatına bir düzen kazandırmak ve insanların yaşam kalitelerini artırmaktır.