Psikoterapistler eşliğinde yapılan bireysel terapinin grup halinde yapılmasına grup terapisi denir. Grup terapisine katılan kişiler benzer sorunları olan kişilerdir ve bu terapinin diğer terapi türlerine göre ekonomik olması sebebiyle insanlar tarafından tercih edilme oranı yüksektir. Grup terapisine katılan kişiler kendilerine yarar sağlarken bulunduğu grup için de yarar sağlayabilirler.

Uzman psikolog Ayşe Yanık tarafından kurulan Değişim Terapi merkezimizde grup terapi hizmeti de verilir. Grup terapi, terapiye katılacak kişi sayısına bağlı olarak 1 ya da 2 psikoterapistin çalışmasıyla verilir. Bu terapinin amacı yaşanılan sorunları kabullenmek ve bu sorunların aşılması adına çalışmaktır.

Grup Terapi Nasıl Yapılır?

Grup terapinin yapılabilmesi için sorunları benzerlik gösteren belirli sayıdaki kişilerin bir araya gelmesi gerekir. Bunun için terapiye katılacak olan kişilerin belirlenen saatte ve günde merkezimizde hazır bulunmaları gerekir. Bu terapide katılımcılar yaşadıklarını grupla paylaşarak diğerleriyle aynı sorunu paylaştıklarını anlatabilirler. Ayrıca sorunlarıyla baş etme yolları hakkında insanları bilgilendirebilirler. Bu sayede grupta anlatıcı olan kişileri dinleyenler yalnız olmadıklarını anlayabilir ve sorunlarıyla baş etmede farklı yolların olabildiğini anlayabilirler.

Grup terapisinde deneyimli psikoterapistlerimiz grubun özelliğine bağlı olarak psikoanalitik, bilişsel davranışçı, psikodinamik ve hümanist yaklaşım terapi yöntemlerinden yararlanır. Yöntemlerden bazılarında terapiyi yönlendiren psikoterapistken bazıların da terapiyi yönlendiren grup üyeleridir.

Grup Terapisinin Uygulandığı Rahatsızlıklar Nelerdir?

Merkezimizde grup terapi insanların yaşadığı farklı rahatsızlıklar için uygulanabilir.

Grup terapinin uygulanabildiği rahatsızlıklar arasında yaygın olarak şunlar bulunur;

  • Depresyon
  • Sosyal fobi
  • Psikotik bozukluklar
  • Bipolar bozukluklar
  • Cinsel aktivite bozuklukları
  • Panik bozukluğu
  • Kişilik bozukluğu
  • Kronik hastalıklar
  • Yeme bozuklukları
  • Distimi

Grup terapisiyle bu rahatsızlıklardan kurtulmak mümkün olur. Ayrıca terapi sayesinde sosyal beceriler gelişebilir. Katılımcıların benzer sorunları aştığını görebilir ve sorundan kurtulma inancı artabilir.

Grup Terapisine Kaç Kişinin Katılması Mümkündür?

Değişim Terapi merkezimizin psikoterapistleri aracılığıyla verilen grup terapisine 6-12 arasında kişi katılabilir. Gruba katılan sayısı grubun bir araya gelme sebebiyle orantılı olmaktadır ve bu sayılarda değişiklik görülebilir. Grup terapisinin başarılı olunabilmesi için mutlaka grup üyelerinin belirlenen gün ve saatte terapi için hazır olmaları aynı zamanda da seansları aksatmamaları gerekir.

Grup Terapilerinin Seans Süresi ve Seans Sayısı Ne Kadardır?

Ataşehir ilçesinde bulunan Değişim Terapi Merkezimiz de grup terapi hizmeti alan kişilerin seans süreleri grubun türüne, kişi sayısına, grubun yapısına ve gruba katılanların sorunlarına göre belirlenir. Seans terapistlerimiz tarafından haftada 1 gün verilir ve yaklaşık olarak 2 saat sürer. Seans sayısı ise sorunların aşılabilmesine bağlı olarak 4-10 seans arasında değişir.