İngilizce açılımı Neuro Linguistic Programming olan NLP sinir dili programlaması olarak da anılan bir metottur. NLP 1970 yılında Richard Bandler (matematikçi) ve John Grinder (dil bilimci)’nin çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. İnsanların yanlış davranış ve düşüncelerinden kurtularak başarılı ve mutlu olan insanlar gibi olmalarının sağlanması amaçlanmıştır.

Zihinsel bir çalışma olan NLP beden ile bilinçaltına hitap eder. Bu yöntem özgüven sorunlarının ortadan kalkması, psikolojik sorunların düzeltilmesi, iş, sosyal ve eğitim hayatındaki başarısızlıkların giderilmesi için kullanılabilir. Bu sorunların çözülmesi için kullanımı davranışların ve düşüncelerin değiştirilmesine bağlı olarak gerçekleşir. Böylelikle mutsuzluk ve başarısızlık getiren durumlar yok edilebilir. Aynı zamanda da başarısızlığa ve mutsuzluğa yol açan engeller ortadan kaldırılabilir.

Hayatı İyileştirmek İçin Uygulanabilecek NLP Teknikleri

1970’li yıllardan beri NLP üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde yöntemin amacına ulaşması için birtakım teknikler geliştirilmiştir.

Hayatı iyileştirmek için uygulanabilecek NLP teknikleri şunlardır;

  • Dışarıdan gözlem yapma (ayrışma) tekniği
  • İçeriğin yeniden yaratılması tekniği
  • Olumlu duyguya demirleme (çapalama) tekniği
  • İlişkilere uyum sağlama tekniği
  • Olumsuz inancı değiştirme tekniği

Bu teknikleri doğru uygulamanız halinde NLP yönteminin vaat ettiği başarıları elde edebilirsiniz.

Dışarıdan Gözlem Yapma (Ayrışma) Tekniği

Neuro Linguistic Programming tekniklerinden ilki dışarıdan gözlem yapma (ayrışma) tekniğidir. Bu teknik olumsuz düşüncelerden kurtulmaya yardımcı olur. Korku, öfke ve utanç gibi zihni yoran duygulardan kurtulmak için bu duyguların ortaya çıkmasına neden olan olay gününe gidilir. Olay anı saniye saniye zihinde canlandırılır. Bu canlandırma olumsuz hissin ortadan kalkmasına kadar devam eder. Böylelikle olumsuz hislerin yerini olumlu hislerin alması sağlanır ve gerektiğinden fazla bu olay üzerinde düşünülerek yaşanan korku, gerilim vs duyguları zihinden uzaklaştırılır.

İçeriğin Yeniden Yaratılması Tekniği

Uygulanabilecek ikinci teknik içeriğin yeniden yaratılması tekniğidir. Bu yöntem çaresiz kalındığı durumlarda uygulanabilir. Bu yöntemde karşılaşılan olumsuz duruma karşın başka açıdan bakmaya çalışılır. Örneğin işinden atılan kişi işsiz kaldım diye düşünmek yerine değerlendirebileceği yeni iş olanaklarını düşünerek işsizliğin olumsuz düşüncelerini ortadan kaldırabilir.

Olumlu Duyguya Demirleme (Çapalama) Tekniği

Olumlu duyguya demirleme (çapalama) tekniğinde ise geçmişten itibaren insanın zihnini meşgul eden olumsuz düşüncelerin olumlu düşüncelerle değiştirilmesidir. Bu yöntemin başarılı olması için kişinin olumsuz duygular hissettiğinde kendisini olumlu duygulara yönlendirecek bir işareti belirlemesi gerekir. Bu işaret kişinin uzvu veya bir obje olabilir. Böylelikle mutsuz ya da üzgünken kol gibi bir uzuv veya eşyaya dokunulduğunda mutlu anlar hatırlanarak olumsuzluklardan kurtulabilir.

İlişkilere Uyum Sağlama Tekniği

İlişkilere uyum sağlama tekniği ise insan ilişkilerinde başarıya ulaşamayan kişilerin uygulayabileceği bir tekniktir. Aynalama olarak da anılan bu teknik için insanların iş veya okul arkadaşlarını iyi gözlemleyerek onlarla aynı davranışlarda bulunmaları gerekir. Böylelikle davranışların uyumu ile iletişim kurulabilir. Bunun dışında iş arkadaşı ile aynı kelimeleri kullanmak veya aynı konuları konuşmakla da iyi iletişim kurulabilir.

Olumsuz İnancı Değiştirme Tekniği

Olumsuz inancı değiştirme tekniği başarısız olacağına duyulan inanç sebebiyle harekete geçemeyen kişilerin uygulayabilecekleri bir tekniktir. Matematik dersinden başarısız olacağına inanan birinin bu sebeple derse girmemesi onun derste başarısız olmasına sebep olur.

Ancak bu inancın değiştirilmesi ve başarıya inanması sayesinde derse girmesiyle başarılı olma imkanı artar. Bunun için matematik dersinde dersin öğretmenine ek olarak başkasında da konuları öğrenmeye çalışmak başarıyı getirebilir. Aynı şekilde iş bulamayacağı veya işinde başarılı olmayacağına dair olumsuz inancı olan kişiler bu inançlarını değiştirerek başarının yolunu açabilirler.