NLP Nedir?

NLP son zamanlarda sıklıkla duyduğunuz ancak tam olarak ne olduğunu kavrayamadığını bir kelime olabilir. NLP açılımı,  Neuro Linguistic Programming’dir. Sinir anlamına gelen “neuro”, insanların görme, işitme, koklama, tatma ve hissetme duyularını ve bunların kontrol edildiği beyin ve sinir sistemini kapsar. Dil anlamına gelen “linguistic” ise yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanmasını içerir. Dil, bir kişinin deneyim edinme sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Son kısım olan “programming” de ise, hayatımızda olmasını istediğimiz değişiklikleri gerçekleştirmek için duygu ve düşüncelerimizi nasıl planlamamız gerektiğini öğreniriz. Bu kısım esasında, bilinçli ya da bilinçdışı yapılan düzenlemeleri içermektedir. Temelinde duygu ve düşüncelerimizi modellememizi sağlayan NLP, kişilere kendi istekleri doğrultusunda yaşamlarını şekillendirebilme gücü verir.

NLP’NİN DÖRT ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

NLP’nin dört temel özelliği vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Uyum / Dostça İlişki Kurma
  • Duyusal ve Öz Farkındalık Kazanma
  • Sonuçsal Yaklaşım
  • Davranışsal Esneklik

NLP teknikleri bu dört temel özellik üzerine kurulmuştur. Uyum, başkaları ile sağlıklı iletişim ve ilişki kurabilmemiz için gerekli olan bir özelliktir. NLP, daha iyi bir iletişimci olmanızı ve daha iyi ilişkiler kurmanızı sağlar. Böylece daha başarılı ve iyi bir yaşam sürme imkanına kavuşursunuz. NLP faydaları da zaten ilk olarak bu aşamada ortaya çıkar. Kişi daha uyumlu bir insan haline gelir. NLP’nin ikinci temel özelliği olan duyusal farkındalık,  çevrenizi daha iyi gözlemlemenizi ifade eder. Duyularınızı keskinleştirdiğinizde çevrenizdekilerden daha fazla haberdar olursunuz. Bu sayede daha iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Üçüncü özellik ise, sonuçtan ziyade sürece odaklanmanızı sağlar. Böylece olumsuz sonuçlar üzerine değil de sürecin kazanımları hakkında düşünmeye başlarsınız. Son ve en önemli özellik ise davranışsal esnekliktir. Değişmeyen tek şey değişimdir mottosundan hareket eden NLP, değişimin sürekli olduğunu ve buna ayak uydurmak gerektiğini kabul eder.

NLP’NİN Faydaları

  • Bilinçaltınıza yönelerek daha hızlı ve etki bir şekilde yaşamınıza hükmedebilirsiniz.
  • NLP sayesinde duygularınızı daha kolay yönetebilir, olumsuz olayları daha kolay atlatabilirsiniz.
  • NLP, kişisel motivasyonunuzu arttırır, öz farkındalık kazanmanıza yardım eder.
  • Bu modelleme yöntemi sayesinde tüm duygu ve düşüncelerinizi kısa sürede harekete geçirmeyi öğrenebilirsiniz.
  • NLP, Sizi hedefinize ulaştırmayacak davranış ve alışkanlıklarınızı kolayca bırakmanızı sağlar.

NLP ancak uzman kişiler tarafından öğretildiğinde faydalı olabilen bir modelleme sistemidir. Eğer NLP hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, Uzman Psikolog Ayşe Yanık ve ekibi ile çok çeşitli yollardan iletişime geçebilirsiniz.