Öğrenme Güçlüğü Destek Programı

 1. OKUL DESTEK PROGRAMLARI

Okula devam eden ancak ders başarısı, okula uyum, arkadaşlık ilişkileri, çalışma davranışları ve diğer sosyal becerilerde yetersizlik yaşayan öğrencilerin zayıf yönlerinin güçlendirilmesi, güçlü yönlerinin desteklenmesi için hazırlanmış özel programların uygulanmasını içerir.

Özgüven kazandırma, hızlı ve başarılı sonuçlar yaratarak öncelikle çocukları mutlu etme çalışmaların en önemli basamağını oluşturmaktadır.

DESTEK VERDİĞİMİZ EĞİTİM ALANLARI

 1. Okuma programları
 2. Yazma programları
 3. Okuduğunu Anlama programları
 4. Temel Matematik Becerileri Öğretim programları
 5. Konuşma Destek Programları

 

 1. Okuma Becerisi Programları

-Okuma öğretim sürecinden başlar (hatalı sesleri düzeltilmesi, öğrenimi eksik kalan seslerin öğretimi)

-Hatasız okuma (ekleme, çevirme, değiştirme, benzetme)

-Akıcı okuma (okumaya belli bir ritm ve hız kazandırma)

– Okuduğunu anlama programları (okuma becerisi öğrencilerde konuşma becerisine paralel olarak ilerlemektedir. Okuma programları genellikle konuşma programlarıyla birlikte uygulanır. Okumayı kolaylaştıracak görsel, işitsel, motor algı, dikkat ve bellek çalışmaları)
Okuma becerisi değerlendirme seanslarında öğrencilerin kişisel okuma analizleri yapılarak okuma sürecinin hangi basamağı ya da basamaklarına destek verileceği belirlenir. Belirlenen basamaklara yönelik kişisel öğretim ya da sağaltım programları hazırlanır.

 1. Yazma Becerisi Programları

Kalem tutma sürecinden başlar çizgi çizme, yazma, kopyalama, söyleneni yazma ve düşündüğünü yazma süreçleriyle tamamlanır.

-Bakarak yazma (görsel algı, dikkat ve kopyalama becerilerini )

-Söyleneni yazma (işitsel algı, fonetik farkındalık becerileri)

-Düşündüğünü yazma (resmetme, sıralama, organizasyon becerileri)  

 1.  Okuduğunu Anlama Becerisi Programları

Öğrencinin okuma seviyesi doğrultusunda okuduklarına ait sorulara cevap verme (sözlü-yazılı) anlatabilme, sonuç çıkartabilme, yaşantısı ile birleştirme becerilerini kapsar.

 1. Temel Matematik Becerileri Öğretim Programları
  Kavramsal gelişimden başlar sayma, işlem, ölçme, işlevsel matematik öğretimi ve problem çözme becerilerinin desteklenmesiyle tamamlanır.

 Kavramsal Gelişim: Türe özgü, belirlenen kategorilerde kavramsal gruplamalar yapma, kendi kategorilerini oluşturabilme, zaman kavramı becerilerinin desteklenmesini içerir. Renk, şekil, zıtlık ve konum kavramlarının okul öncesi dönemde kazanıldığı kabul edilmektedir. Bu alanda yetersizlikler tespit edilirse öğretim programı içine alınır.

Doğal Sayılar: Sayı okuma, ileri-geri ritmik saymalar, atlayarak saymalar, sayı çözümleme becerilerini kapsar.

Dört İşlem Becerileri: Tek basamaklı ya da altı basamaklı sayılar arasında toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini, zihinden işlem yapma becerilerinin öğretimini kapsar.

Problem Çözme: 1-4 aşamalı dört işlem problemlerine ait çözüm stratejilerinin öğretimini içerir. Problemi doğru okuma, anlama, anlatma, şema çizebilme, uygulama ve kontrol etme basamaklarını kapsar. Problem çözme becerisi çocuklarda düşünme süreçleriyle paralellik gösterdiğinden dolayı öğretimin tüm basamaklarında düşünme becerilerine yönelik etkinliklerle birlikte uygulanır.

İşlevsel Matematik Programları: Zihinden işlem, para, saat, takvim, ölçüler vb. günlük kullanıma yönelik işlevsel becerilerin öğretimini içerir.

 1. Konuşma Destek Programları

Okuma ve konuşma becerileri birbirleri ile paralellik gösteren becerilerdir. Disleksinin çok özel bir türü hariç tüm okuma öğretim programlarımız konuşma programları ile desteklenmektedir. Dinleme becerilerinden başlar uygun sesletme, yaşa uygun cümle kalıbı kullanma, anlatma, açıklama, tarif etme ve genişletme becerileriyle tamamlanır.

         Dinleme Becerileri: İşitsel beceriler (fonetik, farkındalık, ritim çalışmaları), aşamalı yönerge çalışmaları, dinleme-anlatma, dinleme-eşleme, dinleme-ayırtetme vb. çalışmaları içerir.

         Konuşma Becerileri: Doğru sesletme, eklemleme, uygun cümle kurma, cümle kalıbı genişletme, kelime dağarcığı, sıralama, açıklama, anlatma çalışmalarını içerir.

Çocuklar ister bu alanda tanı almış olsun ya da olmasın bireysel olarak gerekli görülen alanlarda değerlendirmeye alınır ve uygulanacak eğitim programları tamamen kişiye özel olarak hazırlanır.