OKUL FOBİSİ

Dikkat ! Okul Fobi Olmasın

Çocukların okula gitmeye karşı direnç göstermesi hayli sık karşılaşılan durumlardan biridir. Ancak bu
direnci iyi gözlemlemek gerekir. Zira sıradan bir “gitmek istememe” durumu gizli bir “okul fobisi”nin
göstergesi olabilir.

Peki okul korkusu veya diğer bir adıyla okul fobisi nedir? Okul fobisi güçlü bir endişe sebebiyle
çocuğun okula gitmeyi reddetmesi veya okula giderken isteksizlik göstermesidir. 5-8 yaş arası
çocuklarda sık görülen bu durum 11-14 yaş arası çocuklarda da görülmektedir. Çocukta okul fobisi
olup olmadığını anlamak için şunlara dikkat edebilirsiniz;

1- Okula gitmeden önce evden çıkmamak için yalvarma, anlamsız şikayetlerde bulunma, ebeveyn ile
kapışma, her türlü uyarıya rağmen okula gitmeyi reddetme. Ancak bu noktada her şikayet veya itiraz
davranışı okul fobisi olarak değerlendirilmemeli, çocuk dikkatlice dinlenmeli ve şikayetlerinin
doğruluğu araştırılmalıdır.

2- Okula gtmek için evden ayrılma vakti geldiğinde çocukta duygu değişimlerinin gözlemlenmesi, yarı
yoldan geri dönme veya ebeveynin çocuğu okula bıraktığı esnada ayrılığın dramatik bir tabloya
dönüşmesi. Elbette ayrılık çocuk için kolay olmayacaktır ancak bunun sıklıkla tekrarlanması okul fobisi
belirtisi olabilir.

3- Okul fobisi yaşayan çocukların yaşıtlarına oranla eşit veya daha yüksek zeka seviyesine sahip
oldukları gözlemlenmiştir. Bu da okuldan uzak kalmak için yaşıtlarından daha kıvrak çözümler
bulabilemelerini açıklar niteliktedir.

4- Yaşı büyük olan çocuklarda sosyal aktivitelerden uzaklaşma, eve kapanma ve anneye yapışarak
onu kontrol altında tutma gibi eylemler sergileyebilir. Bu duruma müdahele edilmediği takdirde
depresyon başta olmak üzere çeşitli psikotik rahatsızlıklar görülebilir.

5- İştahsızlık, bulantı, kusma, baş ağrısı, bayılma, karın ağrısı, halsizlik, ishal ve çeşitli vücut ağrıları gibi
semptomlar çocuk okula gitmeden önce veya okul saatleri esnasında görülebilir. Okul fobisi
durumunda bu tür rahatsızlıklar eve geldikden kısa bir süre içerisinde son bulur.

Okul fobisi çocuk tarafından açık bir şekilde ifade edilmez. Daha çok sert veya sinirli bir öğretmen,
kabadayı bir sınıf arkadaşı korkusu, sınavda başarısız olma kaygısı, arkadaşları tarafında kabul
görmeme gibi sebepler arkasına gizlenir. Çocuğun söylediği tüm bu ifadeler ciddiye alınmalı ve
çocuğun söylemlerinden bağımsız olarak kontrol edilmelidir. Ancak ifadesi her ne olursa olsun okul
korkusunun arkasında çocuğun duygusal olarak yakın hissettiği kişilerden (ebeveyn, kardeş vs.)
ayrılma anksiyetesi yer almaktadır.

Çocuk Psikoloğu

Peki çocuğun okul korkusu nasıl yenilir?

Öncelikle çocuğun şikayetlerini dinlemek ve ona değer
verdiğini göstermek ebeveynin öncelikli görevidir. Eğer belirtiler okul fobisini işaret ediyorsa konu
psikolojik bir rahatsızlığa dönüşmüştür ve profesyonel destek almak en doğru karar olacaktır. Çocuk
psikoloğu okul fobisi tedavisi için gerekli olan duygusal zemini onarabilecek en ideal kişidir.

Ümraniye Psikolog