Oyun Terapisi Süreci Nasıldır?

Oyun terapisi, özellikle çocuklar üzerinde uygulanan psikoterapilerin çocukların anlamayacağı şekilde gerçekleştirilen seanslardır. Bu seanslarda çocuklara uygulanacak terapiler bir oyun haline dönüştürülerek hem çocukların güveni kazanılır, hem de bir terapinin içerisinde olduklarını fark etmediklerinden içsel dünyalarını daha rahat ve baskı hissetmeden ortaya koyabilmeleri sağlanır.

Bu terapi biçimi, 2,5 yaşından itibaren 12 yaşına kadar her çocuğa uygulanabilir bir yöntemdir. Bazen bazı aileler çocuklarında oluşan anormalliği büyüme süreçlerine yorsalar da aslında bu oldukça yanlış bir harekettir. Çünkü çocuğun kendi iç dünyasında yaşadığı soruna müdahale edilmediği takdirde, bu sorun daha ilerleyen yaşlarında çok daha büyük sorunlarla kendisini gösterebilmekte ve çevresini de daha ciddi etkileyecek süreçlerin geçirildiği görülmektedir.

Oyun Terapisi Nasıl Uygulanır?

Oyun terapisi seansları esnasında, çocuklar kendi yaşlarına uygun olacak bir oyun odası içerisinde uzman pedagogla bir görüşme geçirmektedirler. Bu görüşme kesinlikle karşılıklı oyun arkadaşlığı şeklinde ilerleyen bir terapi şeklinde gerçekleştirilir. Buradaki en önemli husus, çocukların bu ortamda kendilerini oyuna kaptırarak daha rahat olacakları terapi oyuncaklarının bulunmasıdır. Çünkü uygun oyun ortamı yaratıldığında, çocukların oynadıkları oyuna kendilerini kaptırarak bireysel olarak ifade gücünü daha rahat kullanan bireylere dönüştükleri ve bilişsel-duygusal olarak daha rahat edebildikleri deneyim edilmiştir.

Terapist süreç esnasında çocukla direkt olarak sorunu konuşarak değil, dolaylı yoldan sorunu çocuğu strese sokmadan anlamaya çalışmaktadır. Çocuklar yetişkinlere göre yaşadıkları buhran ve sıkıntıları daha zor ifade ettiklerinden; korku, endişe, panik gibi duyguları daha yoğun yaşadıklarından yaşadıkları travmaları, duygu durum bozukluklarını, takıntılarını vb. duygularını açıkça ve detaylı anlatmakta zorlanabilmektedirler. Bu noktada da çocuklara yardımcı olmak oyun terapisi pedagogu başarısına düşmektedir.

Başarılı bir şekilde yürütülen oyun terapisinde çocuklar hangi yaşta olurlarsa olsunlar kendi içse dünyalarındaki detayları oyun esnasında açığa çıkartmaktadırlar. Böylelikle de uzmanlar çocukların tam olarak hangi alanda sorun yaşadıklarını anlamaya başlayıp o alana yönelik bir oyun sürecini devam ettirmektedirler. Alandaki oyuncaklar da konunun başında söylediğimiz gibi aslında bu sürece katkı sağlayacak, bir amacı olan oyuncaklardır.

Oyun Terapisinin Çocuklar Üzerindeki Faydaları Nelerdir?

Oyun terapisi faydaları söz konusu olduğunda, ilk olarak çocukların içlerinde ruhsal olarak yoğun yoruculuk yaşatan durumları dışa vurarak bir nebze olsun rahatlamalarını sağladığını söylemek mümkündür. Bu terapiyi alan çocuklarda sonrasında hem düşünce olarak hem de davranış olarak otokontrol seviyelerinin oldukça yükseldiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte yaşadığı problemleri daha çabuk ve daha akılcı çözebilen, kendisine öz güveni artan ve her alanda daha dışa dönük karakterlere sahip oldukları da söylenebilir.