RORSCHACH-TAT TESTİ

Rorschach-Tat Testi, psikolojide kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Böylelikle kişilerin duygusal durumlarını, kişilik özelliklerini ve iç dünyalarını anlamak içindir. Katılımcılara inkblot (mürekkep lekesi) desenleri ile resimler gösterilir. Bu resimleri neye benzettiklerini ve bu resimlerin hikayesini anlatmalarını isteyerek çalışır.

Rorschach-Tat Testi’nin Rorschach Testi’nden farkı, resimlerin inkblot desenlerinin yanı sıra gerçek nesneleri tasvir eden resimleri de içermesidir. Bu resimler genellikle insanların farklı duygusal tepkiler vermesini sağlar. Ayrıca iç dünyalarını daha geniş bir yelpazede ifade etmelerini sağlar.

Katılımcıların bu resimleri yorumlaması ve hikayeleri anlatması, bilinç altlarının derinliklerindeki düşünceleri, duyguları ve kişisel algıları yansıtır. Her bir hikaye, katılımcının benzersiz zihinsel dünyasını ifade eder. Bununla birlikte, psikologlar, daha derin bir anlayış elde etmek için bunu analiz eder.

Rorschah-TAT Nedir?

Rorschah-T.A.T.; kişiliğin psikodinamik özellikleri ile alt yapıları, bireyin iç dünyası ve duygu durumu hakkında bilgi veren projektif bir testtir. Rorschah (Mürekkep) Testi İsviçreli Psikolog Hermann Rorschah tarafından düşünce bozukluklarının incelenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Rorschah testi kendilik algısı ve kimlik gelişimi süreçleri hakkında bilgi vermektedir. T.A.T. (Tematik Algı Testi) ise Rorschah Testi ile beraber uygulanır. Bireyin nesne ilişkileri hakkında detaylı bilgi verir ve tamamlayıcı bir rol oynar.

Hermann Rorschah tarafından geliştirilen test; 10 adet kartta yer alan çeşitli mürekkep izlerinin birey tarafından yorumlanmasını içerir. Kartlar danışana belirli bir sıraya göre gösterilir. Bu testte, cevaplar doğru veya yanlış olarak değerlendirilmez. Test sonucunun özel bir puanlama ve raporlama yöntemine göre belirlendiğini bilmeniz önemlidir.

Rorschah-T.A.T. Neden Uygulanır?

Rorschah-T.A.T. ile bireyin;

  • nesne ilişkileri,
  • kişilik özellikleri,
  • iç dünyası,
  • duygu durumu,
  • savunma mekanizmaları
  • ego fonksiyonları

hakkında bilgi alınır. Böylelikle sistemik ve bütüncül prosedürler takip edilir. Sonuç olarak edinilen bilgiler, danışanın daha iyi anlaşılması ve yakından tanınması konusunda yardımcı olur. Tedavi sürecinin planlanması ve uygun tedavi tekniklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. Ergenlikte, kimlik arayışının hakim olduğu bu dönemde ergenin içsel çatışmalarını incelemek için test oldukça etkilidir.

Danışan bir uzman tarafından test uygulamasına yönlendirilebileceği gibi kendi isteğiyle de bu teste katılım sağlayabilmektedir. Test aynı zamanda bireyin hayal gücü ve yaratıcılığını konuşturduğu bir alan sağlar.

Rorschach-Tat Testi, psikologlar tarafından kullanılan önemli bir araç olmasının yanı sıra, katılımcılar için de ilginç ve düşündürücü bir deneyim sunar. Bu test, insan zihninin karmaşıklığını ve yaratıcılığını keşfetmek için bir pencere sunar ve katılımcılara kendi iç dünyalarını keşfetme fırsatı verir.

RORSCHACH-TAT Testi için bizimle iletişime geçiniz.