İŞ VE EĞİTİM

 • Temmuz 1980 Ankara, Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesi Mezuniyet
 • 1980-1981 İzmir, Bergama Zeytindağ Nahiyesinde Sağlık Ocağı Tabipliğİ
 • 1981-1982 İstanbul, SSK Okmeydanı Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanlık Eğitimi (tamamlamadan ayrıldı)
 • 1982-1983 İzmir, SSK Tepecik Hastanesi Dahiliye Bölümünde pratisyen hekimlik
 • 1983-1987 İzmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Uzmanlık Eğitimi
 • 1987-2001 İstanbul, Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Uzman Hekim olarak görevde bulundu.
 • 1987-1992 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesin’de psikoz,  nevroz bölümlerinde psikiyatrist, bireysel ve grup psikoterapisti olarak calıştı.
 • 1992-2001 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Umatem (uçucu madde) ve Amatem (Alkol, sigara ve uyuşturucu madde) bölümlerinde çalıştı. Bu merkezlerde Adolesan ve yetişkinlerin medikal ve psikoterapötik tedavilerini sürdürdü.
 • 1998-2001 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kurulmuş olan Evlilik Danışma ve Terapi Merkezinde çalıştı.
 • 2001 de emekli olup,  özel hekimlik yapmaktadır.

ARAŞTIRMA VE ÖZEL EĞİTİMLER

  • Majör Depresyon ve Psikosomatik Hastalık Peptik Ülser’ de Psikososyal Stresorlerin Rolü”– Psikiyatri Uzmanlık Tezinin konusu olarak araştırdı.
  • Psikodrama Eğitimi- Grup Psikoterapileri Derneği (Moreno Enstitüsü supervisor’lığında) tarafından organize edilen psikodrama eğitimine 1987-1993 yılları arası devam etti. 500 saatlik Grup ve bireysel psikodrama eğitimimi tamamladı.
  • Psikodinamik Psikoterapi alanında  gerekli olan psikoterapi eğitimi için profesyonellere yönelik Analitik yönelimli Grup ve Bireysel Terapilere devam etti, bu alanda yapılan eğitim çalışmalarına, grup uygulamaları ve ulusal, uluslararası sempozyumlara katıldı.
  • 1996, Sokak Çocukları Eğitimcilerinin Egitimi isimli CHİLDHOPE; SHÇEK birlikte yaptığı Eğitim Programına Katıldı.
  • 1997 Programme to Prevent Drug Abuse, İnternational Training  Course’  katıldı, Jerusalem
  • “For Good Parents Club” Final Project, Programme to Prevent Drug Abuse, İnternational Training  Course’  hazırlanıp, sunuldu, 1997, Jerusalem
  • 1997 Birleşmiş Milletlerin Drug Control Programme’ın AMATEM ile yürüttüğü

“İstanbulda Madde Kullanımı” isimli Araştırmada araştırmacı olarak görev aldı. Birleşmiş Milletlere  ve Türk  yetkililere sunulan raporların hazırlanmasında görev aldı.

 • “Türkiyedeki Madde kullanımının  İkinci el verilerinin Değerlendirilmesi”. Birinci rapor, 1997
 • “Metodoloji Geliştirme çalışması: İstanbuldaki Madde kullanımının doğası ve boyutları: Hızlı değerlendirme çalışması” İkinci rapor, 1997
 • “Kalitatif Çalışma: İstanbuldaki Madde kullanımının doğası ve boyutları: Hızlı değerlendirme çalışması” Üçüncü rapor, 1997
 • “Kantitatif Çalışma: İstanbuldaki Madde kullanımının doğası ve boyutları: Hızlı değerlendirme çalışması.” Dördüncü rapor, 1997
 • 1997 Birleşmiş Milletlerin Drug Control Programme’ın Fellowship programı aracılığıyla 4 ay Pittsburgh University, Medical School ile bağlantılı CEDAR, Center for Education and Drug Abuse Research’da araştırmacı olarak bulundu.  CEDAR’daki araştırmacılarla birlikte araştırmanın sonuçları Amerikada ve Türkiyede bilimsel toplantılarda sunuldu.
 • Psikiyatrinin, psikiyatrik hastalıklarının psikoterapi, psikofarmakoloji  ve alternatif yeni teknoloji kullanılarak tedavileri kadar  beynin  keşfine yönelik “nöroscience” ile de alakalıdır.
 • Nöroscience’ın bir alanı olarak Neuro-vitalite ve Coaching  üzerinde calışmaktadır. Psikonöro-endokrinoloji bilimi neuro-psikolojik süreçler ile beden fizyolojisi arasındaki ilişki ve etkileşimleri değerlendirme imkanı verir. Neuro-vitalite beden-zihin(body-mind) kimyasının bir ifadesi olup immün sistemi, canlılığı, performansı, enerjiyi amaca yönelik kullanabilme ve buna bağlı becerileri etkiler.
 • Ayrıca Bodymind Terapi ile ilgilidir.  Bodymind terapileri  vitalite ve self- awarenes’ı güçlendirmeyi amaçlar. Body ve mind ayrımının yani “dualizm”in biolojik değil, kültürel bir ayrım olduğuna dayanır. Bedenin duyumlarına dikkati vererek doğru, doğal duruş ve hareketler ile bedenin farkındalığını geliştirmeye odaklanır. Gevşeme, zihni sakinleştirme ve dinlendirme, enerjiyi uygun kullanabilme, stresi yönetebilme gibi faydalar sağlar.

YAYINLAR

 • “İsoniasid entoksikasyonu ve Status Epileptikus:Vaka Çalışması”,Kamuran Kumral, Vildan,  Sema Aytaçlar, Ege Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, 1985
 • “Alcohol use of factory workers”,  Dilşad Save CEBECİ, Melda KARAVUŞ, Sema AYTAÇLAR, Osman HAYRAN . World Health Organization Regional Publications. 56-67, 1995.
 • Aynı makalenin  türkçesi “Fabrika İşçilerinde  Alkol kullanımı” Düşünen Adam Dergisi, Volum:10, No 2, 1997.
 •  “Association Between Hyperactivity and Executive Cognitive Functioning in Childhood and Substance Use in Early Adolescence”,  Sema Aytaçlar, Levent Kirişçi, Ralph Tarter, .Journal of American Academia of Child and Adolescent Pschiatry, Şubat 1999.
 • “Bağımlılık Yapan Maddeler”, ÇAKMAK, Duran, ÖĞEL, Kültekin, AYTAÇLAR, Sema, TÜRKCAN, Ahmet ve YAZMAN, Ümit,. Eminönü Belediyesi Sağlık Yayınları No:1, İstanbul, 2000.
 • “Substance abuse and associated psychosocial risk factors among Turkish male adolescents” Addictive Behaviors,  Sema Aytaçlar, Murat Erkıran, Levent Kirişçi, Ralph Tarter, 28 (2003) 1419-1429 .
 • “Prevalence of alcohol use in Istanbul.”  Akvardar Yildiz; Turkcan Ahmet; Yazman Umit; Aytaçlar Sema; Ergor Gul; Cakmak Duran, Psychological reports 2003;92(3 Pt 2):1081-8.
 • “Substance abuse amplifies the risk for violence in schizophrenia spectrum disorder.”    Erkiran Murat; Ozünalan Havva; Evren Cüneyt; Aytaçlar Sema; Kirisci Levent; Tarter Ralph.Addict Behav. 2006 Oct;31(10):1797-805. .
 • “The factor analytic symptom structure of manic episode and its relationship with affective temperaments”.  Erkiran Murat; Sönmez Gamze; Evren Cüneyt; Aytaçlar Sema; Oral Timuçin,Turk Psikiyatri Derg. 2008 Summer;19(2):157-66.
 • “Prospective Study of the Association Between Neurobehavior Disinhibition and Peer Environment on Illegal Drug Use in Boys and Girls”, Levent Kirisci, Ada C. Mezzich, Maureen Reynolds, Ralph E. Tarter, Sema Aytaclar, M.D., Am J Drug Alcohol Abuse. 2009, 35 (3): 145-150
 • “Beyin Rehabilitasyonu” Poster sunumu,Turan İtil, Sema Bayçın Aytaçlar, 7. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu, Nisan 2009.

SOSYAL ÇALIŞMALAR

 • 1994-2000 Sokak Çocukları için kurulan çeşitli sivil toplum örgütü ve resmi kurumların yürüttüğü faliyetlerde uzman hekim ve danışman olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de görev aldı.

 

Ataşehir Psikolog
Call Now ButtonDetaylı Bilgi