İstanbul Uzman Psikolog Wisc-4 Zeka Testi

WISC-4 ZEKA TESTİ

Wechsler Zeka Ölçeği Nasıl Uygulanır?

WISC-4 Zekâ Testi, 6-16 yaş grubundaki çocukların zihinsel kapasitelerini ölçen, klinik bir değerlendirme aracıdır. Bu kapsamda, bilişsel olarak değerlendirilen sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel motor becerileri, ince motor ve koordinasyon becerileri olmak üzere toplamda 4 farklı kategorideki 10 ayrı alt test uygulanır. Ayrıca, test uygulayıcısı uzmanın ihtiyaç duyması halinde uygulayabileceği 5 yedek alt test de bulunmaktadır.

WISC-4 Zekâ Testi Neden Uygulanır?

Çocuğunuzun bilişsel performansını değerlendirerek güçlü yanlarını ve belirleyerek desteklenmesi gereken alanları ortaya koyuyoruz. Test sayesinde çocuğunuzun yaşıtlarına göre hangi gelişim evresinde olduğunu da yorumluyoruz.

Uygulama sırasında çocuğunuzun davranışsal ve duygusal düzeyini de klinik olarak gözlemleyerek kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz.

WISC-4 Zekâ Testi Süreci Nasıl İşler?

WISC-4 Zekâ Testi belirli yaş grubuna uygulanmaktadır. Buna göre 6 yaş ile 16 yaş 11 ay aralığında bulunan çocuklar bu teste katılabilmektedirler. Testin uygulanması konusunda yaş aralıkları son derece önemlidir. 72 ayı doldurmamış çocukların bu teste katılması; test sonuçlarının değerlendirilememesine veya çocuğun gelişim düzeyinin gerisinde kaldığına dair yanlış değerlendirilmesine yol açabilmektedir.

Bu test, yalnızca bu alanda eğitimlerini tamamlayıp uygulayıcı sertifikası alan ruh sağlığı çalışanları tarafından uygulanmalıdır. Teste başvuracak ebeveynlerin test uygulayıcısı hakkında önceden araştırma yapması önemlidir.

Etik ilkeler gereği test sonuçlarını yalnızca ruh sağlığı uzmanlarına raporlarız. Ayrıca, ebeveynler test sonuçları hakkında testi uygulayan uzman tarafından bilgilendirilir.

Test, çocuğun performansına dayalı bir test olduğundan uygulama süresi değişiklik gösterecektir. Bu nedenle, uygulama esnasında çocuğun yorulması ve sıkılması durumunda uygulamaya ara verilmelidir.

1 yıl arayla yeniden uygulanabilir. Ancak aynı yıl içinde uygulanması durumunda sonuçların güvenilirliğinin etkilenebileceği unutulmamalıdır.

Ataşehir Değişim Terapi Merkezi olarak:

  • Uygulayıcı sertifikası sahibi uzmanlarımız ile güvenilir ve geçerli bir test hizmeti sunmaktayız.
  • Etik ilkeler doğrultusunda test sonuçlarını gizli tutmaktayız.
  • Ebeveynleri test sonuçları hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirmekteyiz.
  • Çocuğunuzun test süresince rahat etmesi için gerekli ortamı sağlamaktayız.

WISC-4 zeka testi uygulama, değerlendirme ve sonuçları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.